Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
obciansky_aktivizmus [2017/03/06 11:38]
annagruskova
obciansky_aktivizmus [2020/06/18 00:34] (current)
annagruskova [Liga za ľudské práva (2019)]
Line 2: Line 2:
  
 FiF UK vstúpila do štrajku na podporu nespokojných učiteľov. Ako to prebiehalo a čo si o tom myslia učitelia i študenti? Ako môžu mäkké vedy bojovať s ľahostajnosťou a aroganciou? Prídu do školstva lepší ľudia? FiF UK vstúpila do štrajku na podporu nespokojných učiteľov. Ako to prebiehalo a čo si o tom myslia učitelia i študenti? Ako môžu mäkké vedy bojovať s ľahostajnosťou a aroganciou? Prídu do školstva lepší ľudia?
-Dokumentárny filmík o prvom š)trajkovom týždni na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. [[http://Pozrieť film|https://​vimeo.com/​157499924]]+Dokumentárny filmík o prvom štrajkovom týždni na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. [[http://​vimeo.com/​157499924|Pozrieť film]]
  
-{{:​webka_irena_strajk07.jpg?​direct&​800|}}+{{:​webka_irena_strajk07.jpg?​direct&​810|}}
 {{:​webka_irena_strajk01.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk03.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk04.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk06.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk01.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk03.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk04.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk06.jpg?​direct&​200|}}
 +
 +
  
  
Line 12: Line 14:
 ====== Cilka a hviezdy (2014) ====== ====== Cilka a hviezdy (2014) ======
  
-Boj o záchranu lokálneho trhoviska Žilinská vedie skupina aktivistov pod vedením občianského združenia Local Act. Na trhovisku sa pravidelne stretáva pani Cilka zo Zohora s Emíliou Vášáryovou,​ Beátou Dubasovou, Henrietou Mičkovicovou a ďalšími hviezdami.+Boj o záchranu lokálneho trhoviska Žilinská vedie skupina aktivistov pod vedením občianského združenia ​[[http://​www.localact.sk/​|Local Act]]. Na trhovisku sa pravidelne stretáva pani Cilka zo Zohora s Emíliou Vášáryovou,​ Beátou Dubasovou, Henrietou Mičkovicovou a ďalšími hviezdami. ​[[http://​vimeo.com/​98377009|Pozrieť film]] 
 + 
 +{{:​10339505_651310014957343_3905801340000078855_o.jpg?​direct&​810|}} 
 +{{:​webka_irena_trhovisko04.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko02.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko05.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko01.jpg?​direct&​200|}} 
 + 
 + 
 +====== Liga za ľudské práva (2019) ====== 
 + 
 +{{:​liga_s_logom_slov.jpg?​800|}} 
 + 
 +Na konci roku 2019 vzniklo v spolupráci s [[http://​www.hrl.com|Ligou za ľudské práva]] niekoľko spotov na podporu činnosti tejto organizácie. Ukážka: 
 + 
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=cECNbnRJ1Zw]] 
 + 
 + 
 +