Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
obciansky_aktivizmus [2017/03/06 11:43]
annagruskova [Cilka a hviezdy (2014)]
obciansky_aktivizmus [2020/06/18 00:34] (current)
annagruskova [Liga za ľudské práva (2019)]
Line 4: Line 4:
 Dokumentárny filmík o prvom štrajkovom týždni na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. [[http://​vimeo.com/​157499924|Pozrieť film]] Dokumentárny filmík o prvom štrajkovom týždni na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. [[http://​vimeo.com/​157499924|Pozrieť film]]
  
-{{:​webka_irena_strajk07.jpg?​direct&​800|}}+{{:​webka_irena_strajk07.jpg?​direct&​810|}}
 {{:​webka_irena_strajk01.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk03.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk04.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk06.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk01.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk03.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk04.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_strajk06.jpg?​direct&​200|}}
  
Line 14: Line 14:
 ====== Cilka a hviezdy (2014) ====== ====== Cilka a hviezdy (2014) ======
  
-Boj o záchranu lokálneho trhoviska Žilinská vedie skupina aktivistov pod vedením občianského združenia [[http://​www.localact.sk/​|Local Act]]. Na trhovisku sa pravidelne stretáva pani Cilka zo Zohora s Emíliou Vášáryovou,​ Beátou Dubasovou, Henrietou Mičkovicovou a ďalšími hviezdami. [[http://www.localact.sk/|Pozrieť film]]+Boj o záchranu lokálneho trhoviska Žilinská vedie skupina aktivistov pod vedením občianského združenia [[http://​www.localact.sk/​|Local Act]]. Na trhovisku sa pravidelne stretáva pani Cilka zo Zohora s Emíliou Vášáryovou,​ Beátou Dubasovou, Henrietou Mičkovicovou a ďalšími hviezdami. [[http://vimeo.com/98377009|Pozrieť film]] 
 + 
 +{{:​10339505_651310014957343_3905801340000078855_o.jpg?​direct&​810|}} 
 +{{:​webka_irena_trhovisko04.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko02.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko05.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko01.jpg?​direct&​200|}} 
 + 
 + 
 +====== Liga za ľudské práva (2019) ====== 
 + 
 +{{:​liga_s_logom_slov.jpg?​800|}} 
 + 
 +Na konci roku 2019 vzniklo v spolupráci s [[http://​www.hrl.com|Ligou za ľudské práva]] niekoľko spotov na podporu činnosti tejto organizácie. Ukážka: 
 + 
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=cECNbnRJ1Zw]]