Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
obciansky_aktivizmus [2020/06/18 00:23]
annagruskova
obciansky_aktivizmus [2020/06/18 00:34] (current)
annagruskova [Liga za ľudské práva (2019)]
Line 18: Line 18:
 {{:​10339505_651310014957343_3905801340000078855_o.jpg?​direct&​810|}} {{:​10339505_651310014957343_3905801340000078855_o.jpg?​direct&​810|}}
 {{:​webka_irena_trhovisko04.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko02.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko05.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko01.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko04.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko02.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko05.jpg?​direct&​200|}} {{:​webka_irena_trhovisko01.jpg?​direct&​200|}}
 +
  
 ====== Liga za ľudské práva (2019) ====== ====== Liga za ľudské práva (2019) ======
  
-Na konci roku 2019 vzniklo v spolupráci s [[http://​www.hrl.com|Ligou za ľudské práva]] niekoľko spotov na podporu činnosti tejto organizácie+{{:​liga_s_logom_slov.jpg?​800|}} 
 + 
 +Na konci roku 2019 vzniklo v spolupráci s [[http://​www.hrl.com|Ligou za ľudské práva]] niekoľko spotov na podporu činnosti tejto organizácie. Ukážka: 
 + 
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=cECNbnRJ1Zw]]