Reminiscencie

Občianske združenie Reminiscencie, založené v roku 2015, pripravuje a realizuje umelecké projekty, ktoré mapujú čas, priestor a pamäť Strednej Európy. Nachádza sa v Bratislave, na Slovensku, na križovatke kultúr. Skúma dejiny z dnešného pohľadu a zaľudňuje stredoeurópsky priestor málo známymi a neznámymi hrdinami a hrdinkami.

Zakladateľka

Anna Grusková je česko-slovenská filmová, divadelná a rozhlasová autorka a režisérka. Vyštudovala Divadelnú a filmovú vedu na Karlovej univerzite v Prahe a absolvovala ročný kurz Ďalšieho vzdelávania filmového jazyka na Filmovej fakulte VŠMU v Bratislave. V Slovenskej akadémii vied obhájila dizertačnú prácu o slovenskej recepcii popredného autora viedenskej moderny Arthura Schnitzlera. Viedla rad domácich i medzinárodných umeleckých projektov (Amerika, Nevesty, Sarkofágy a bankomaty, Teatrálny svet 1839 - 1939), a podieľala sa na iných ako autorka (Donaudrama, Šance' 89). Jej dráma Rabínka bola v roku 2012 inscenovaná v Slovenskom národnom divadle. Ako filmárka režírovala dokumentárne filmy Rabínka (2012, K2 Production a Slovenská televízia), Návrat do horiaceho domu (2014, Anzio a Múzeum Slovenského národného povstania) o hrdinkách Druhej svetovej vojny Gisi Fleischmann a Haviva Reick a Profesionálna cudzinka o spisovateľke a vojnovej korešpondentke Irene Brežnej (2016, v spolupráci s RTVS), o karpatonemeckej menšine na Slovensku Smutné jazyky (2018, Reminiscencie a RTVS) a o československých obetiach vášne k divadlu Život za divadlo (2020, Reminiscencie a RTVS). V roku 2015 založila v Bratislave, kde žije, produkčnú spoločnosť Reminiscencie.

Personal Facebook Account